Școala Gimnazială Sfântul Nicolae Târgu-Jiu

Go to content

Main menu

 
 

    Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” este o școală preocupată în permanență de progres. Este o instituție ce urmărește dezvoltarea creativă a copiilor, o școală adaptată activității acestora.
   Este important ca școala să ajute copilul să crească, să se poată dezvolta deplin încât să poată crea omul puternic, omul echilibrat, acela care va ajunge mai departe decât noi.
(Maria Montessori)
  În plan material, școala s-a preocupat de asigurarea unei ambianțe propice activității de învățare. Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier nou, sunt curate si luminoase.

 
 
 

   În școala există un laborator de științe ale naturii, un laborator de informatică si un laborator de fizică și chimie, în care elevii pot învăța îmbinând astfel teoria cu practica.
Instituția noastră este preocupată de sănătatea deplină a copiilor. Astfel în școală există un cabinet medical ce monitorizează starea de sănătate a acestora. De asemenea, aici există și un cabinet psihologic, unde copiii sunt consiliați, ajutați să depăsească probleme ce apar în viața de zi cu zi.
   În același cabinet, un logoped oferă asistență specializată, elevii putând să-și rezolve problemele de vorbire.
   Începand cu anul școlar 2012-2013, în structura școlii au fost introduce  clasele pregatitoare. Salile destinate acestora au fost mobilate conform cerințelor de dezvoltare ale acestei vârste.
  În ajutorul copiilor și al părinților, școala a organizat și a susținut (în mod gratuit) un program after -   school destinat micuților ai caror părinți nu le pot asigura supravegherea pana la ora 16°°.
Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” are o deschidere europeană. Profesorii din cadrul acestei școli au accesat    burse în străinătate, de unde s-au întors cu achiziții noi în domeniul educației.  
  De asemenea, în școala noastră au fost derulate două parteneriate europene  Comenius.
  Primul dintre ele: "Bridge over troubled waters ", coordonat de doamna Bosca Lorelay, a reunit parteneri din   România,
Franta,  Italia, Polonia, Bulgaria, Spania   și avut ca scop depășirea problemelor emoționale prin intermediul artei.
  Cel de-al doilea proiect, "Living, reading, growing", coordonat de doamna Șurcă Adriana, a avut ca scop dezvoltarea interesului pentru lectură si a reunit parteneri din cinci țări: Polonia, Italia, Germania, Turcia si România. Copiii au intrat in legatura directa cu copiii din alte tari si și-au imbogățit experiențele de viață și și-au diversificat interesele.
Începând din anul 2015, în Școala Gimnazială ”Sf. Nicolae" se desfășoară primul proiect Erasmus+, acțiunea cheie 1, având ca scop dezvoltarea și perfecționarea profesională a cadrelor didactice. Acest proiect este coordonat de prof. Huică Mihaela.
Pe lângă aceste proiecte cu finanțare europeană, școala noastră este implicată în proiecte de colaborare cu instituții și ONG-uri de interes educațional, atât la nivel local, cât și național.

prof. Gina Vîlceanu


Contact
Școala Gimnazială ”Sf
ântul Nicolae”
str. 11 Iunie, nr. 56,
cod poștal 210112
localitatea Târgu-Jiu,
județul Gorj

tel/fax: 0253213717

e-mail : scoala_sf.nicolae@yahoo.com
Pagina de Facebook a Școlii Gimnaziale ”Sf. Ncolae”  Tg.-Jiu
Pagina de Facebook a grupului părinților școlii noastre: Cuvinte potrivite


Director:
prof. Sulea Vasile Alin
Director adjunct:
prof. Rodica Durbăcea

Lista personal angajat
Program funcționare:
    - personal didactic auxiliar
 
          luni - vineri 8.00-16.00
    - elevi
clasele pregătitoare
            luni-joi 8.00-11.50
            vineri   8.00-10.50
clasele I-IV     
        luni - vineri    8.00-11.50                        
clasele V-VIII
        luni - vineri  13.00-19.00
Organigrama
Secretariat:
secretar șef
      Merfu Camelia
secretar
       Cătănescu Isabela
informatician
       Lăpădat Carmen

Administrație:
ec. Grigore Guță
Contabilitate:
ec. Băcescu Elena
Biblioteca:
Stângă Georgiana
Profesor consilier:
Iriza Claudia
Profesor logoped:
psiholog Natalia Mihai
Medic școlar:
dr. Groza Cristina

Descărcați adresa ISJ Gorj privind canalele de comunicare a eventualelor nereguli, disfuncționalități, fapte de corupție la examenele naționale

Back to content | Back to main menu